Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώωνΗ Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων.

Σημαντικός δείκτης της ποιότητας του ανθρώπινου πολιτισμού είναι η αναγνώριση του δικαιώματος στη ζωή άλλων οργανισμών. Ο σεβασμός του ανθρώπου προς τα ζώα συνεπάγεται και σεβασμό προς το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα άρθρα της παγκόσμιας διακήρυξης των δικαιωμάτων των ζώων.

 


Άρθρο 1.
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή.

Άρθρο 2.
α. Κάθε ζώο έχει δικαίωμα στο σεβασμό.
β. Ο άνθρωπος που ανήκει στο ζωικό βασίλειο, δεν έχει το δικαίωμα να εξαφανίζει άλλα ή να εκμεταλλεύεται κατά τρόπο βίαιο καταστρατηγώντας το δικαίωμα της ζωής τους. Αντίθετα, οφείλει να εφαρμόζει όλη τη γνώση του προκειμένου να συμβάλλει στην ευπρεπή ζωή των ζώων.
γ. Κάθε ζώο έχει το δικαίωμα σεβασμού, φροντίδας και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο 3.
α. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση και πράξεις βίαιες.
β. Εάν η θανάτωση ενός ζώου είναι αναγκαία, αυτή θα πρέπει να είναι στιγμιαία, χωρίς πόνο και αγωνία.

Άρθρο 4.
α. Κάθε οργανισμός που ανήκει στα «άγρια» είδη έχει δικαίωμα να ζει ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον είτε γήινο είτε υδάτινο είτε στον αέρα, όπως έχει το δικαίωμα στην αναπαραγωγή του.
β. Κάθε στέρηση της ελευθερίας του, ακόμα και για επιστημονικούς σκοπούς, θεωρείται αντίθετη προς το δικαίωμα του στη ζωή.

Άρθρο 5.
α. Κάθε ζώο που ανήκει σε είδος  που συνήθως συνυπάρχει με τον άνθρωπο έχει δικαίωμα να ζει, να αναπτύσσεται σύμφωνα με το ρυθμό, τις συνθήκες ζωής και την ελευθερία που υπαγορεύονται από το είδος του.
β. Κάθε αλλαγή αυτού του ρυθμού και των συνθηκών ζωής του από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους είναι αντίθετη στα δικαιώματά του.

Άρθρο 6.
α. Κάθε ζώο που έχει επιλέξει ο άνθρωπος για συντροφιά του έχει δικαίωμα στην ανάλογη διάρκεια ζωής που του επιτρέπει ο γενετικός του κώδικας.
β. Η εγκατάλειψη στη ζωή είναι μια πράξη ωμή, απαράδεκτη και ποινικά κολάσιμη.

Άρθρο 7.
Κάθε ζώο που εργάζεται για τον άνθρωπο έχει δικαίωμα σε λογικούς εργασιακούς περιορισμούς που αφορούν στη διάρκεια, την ένταση και την εργασία του, στον τρόπο και στην ποσότητα διατροφής του αλλά και της ξεκούρασης του.

Άρθρο 8.
α. Ο πειραματισμός πάνω στο ζώο που του επιφέρει φυσικό ή ψυχικό πόνο είναι ασυμβίβαστος με τα δικαιώματα των ζώων, έστω κι αν πρόκειται για ιατρικούς, επιστημονικούς πειραματισμούς, ούτε για οποιαδήποτε άλλη μορφή.
β. Οι εναλλακτικές τεχνικές πρέπει και οφείλουν να αναπτυχθούν.

Άρθρο 9.
Στην περίπτωση που το ζώο τρέφεται για διαφορετικούς σκοπούς πρέπει να σιτίζεται, να ξεκουράζεται, να μεταφέρεται και να θανατώνεται χωρίς να υπάρχει για αυτό άγχος ή πόνος.

Άρθρο 10.
α. Κανένα ζώο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διασκέδαση.
β. Οι παρουσιάσεις των ζώων με σκοπό το θέαμα είναι ασυμβίβαστες με την αξιοπρέπεια των ζώων.

Άρθρο 11.
Κάθε πράξη που επιφέρει τη θανάτωση ενός ζώου χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, θεωρείται έγκλημα, δηλαδή δολοφονική πράξη κατά της ζωής του.

Άρθρο 12.
α. Κάθε πράξη που επιφέρει ομαδική θανάτωση μεγάλου αριθμών άγριων ζώων θεωρείται γενοκτονία, αφού είναι εγκληματική πράξη κατά συγκεκριμένου είδους.
β. Η μόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρείται επίσης γενοκτονία.

Άρθρο 13.
α. Στο θανατωμένο ζώο οφείλεται σεβασμός.
β. Οι σκηνές βίας στις οποίες υποβάλλονται τα ζώα – θύματα πρέπει να απαγορευτούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, εκτός και αν η θυσία τους είναι ένα μάθημα κατά της βίας και των δικαιωμάτων των ζώων.
Άρθρο 14.
α. Οι οργανώσεις για την προστασία και επαγρύπνηση για τη ζωή και τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν και πρέπει να αντιπροσωπεύονται σε κυβερνητικό επίπεδο.
β. Τα δικαιώματα των ζώων πρέπει να προστατεύονται από το νόμο όπως αυτά του ανθρώπου.